preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Eugen Kumičić" Rijeka

Login

Službena e-mail adresa škole:

ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

MATEMATIČKA LIGA

Pano u holu

e-Dnevnik

Kalendar
« Rujan 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Tražilica
Korisni linkovi

Komarci - edukativni film

Grad Rijeka

portali i e-novine

 

  

        

Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 11. 2013.

Ukupno: 207337
Ovaj mjesec: 3130
Ovaj tjedan: 357
Logo i moto škole

Ako hoćeš u životu važan biti,

u Kumičiću znanjem se okiti!

E-UČENJE

S nama i za nas

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Hrvatska akademska i istraživačka mreža

Portal za škole

Hrvatski obrazovni portal

Prijava na stručne skupove

eMatica

Agencija za mobilnost i programe EU

eLektire

Mail servisi

NATJEČAJI U ŠKOSLKOJ 2016./2017. GODINI

 

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,          8. ožujka 2017.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

                                               N A T J E Č A J

                                                     za radno mjesto

 

DEFEKTOLOGA – SOCIJALNOG PEDAGOGA        –  na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta , a najdulje do 30. lipnja 2017. godine

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

Kandidati uz prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju ,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj“  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 8. ožujka 2017. godine

 

KLASA:      110-01/17-01/1

URBROj:    2170-55-01-17-1

 

                                                                                  Ravnateljica škole

                                                                                  mr.sc. Ana Anić Opašić

 

_____________________________________________________________________________

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,          8. ožujka 2017.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

                                               N A T J E Č A J

                                                     za radno mjesto

 

UČITELJA RAZREDNE NASTAVE       –  na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnice na rad  a najkasnije do 30. lipnja 2017. godine

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

Kandidati uz prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju ,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj“  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 8. ožujka 2017. godine

 

KLASA:      110-01/17-01/2

URBROj:    2170-55-01-17-1

 

                                                                                  Ravnateljica škole

                                                                                  mr.sc. Ana Anić Opašić

___________________________________________________________________

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

OIB :               08877510898

U  Rijeci,          31. listopada    2016.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,NN 86/09., NN 92./10., 105/2010. , 90/2011., 16/2012. , NN 94./13., NN 136./2014. i 152./2014.), i Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima ( NN 88./2014.) Osnovna škola  Eugen Kumičić Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

                                               N A T J E Č A J

                                             za radno mjesto  

SPREMAČICE   – na  određeno puno radno vrijeme  do povratka radnice na rad

 

UVJETI: - Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta  Kumičić

- Završena osnovna  škola

- Prema članku 106. podstavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Ponude  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj“  u roku od 8 dana od dana objave natječaja

Kandidati uz ponudu prilažu: životopis, presliku svjedodžbe o završenoj školi,   uvjerenje o nekažnjavanju ( ne stariju od 60 dana ), dokaz o državljanstvu   i elektronički ispis staža

Probni rad u trajanju od  mjesec dana .

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama Škole 31.10.2016. godine

KLASA:     110-01/16-01/10

URBROJ:  2170-55-01-16-3

                                                                                  Ravnateljica škole

                                                                     (mr.sc. Ana Anić Opašić)

            

__________________________________________________________________

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

OIB :               08877510898

U  Rijeci,          31. listopada    2016.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,NN 86/09., NN 92./10., 105/2010. , 90/2011., 16/2012. , NN 94./13., NN 136./2014. i 152./2014.), i Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima ( NN 88./2014.) Osnovna škola  Eugen Kumičić Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

                                               N A T J E Č A J

                                             za radno mjesto  

DOMAR - LOŽAČ   – na  neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI: -

- Završena srednja škola

- Uvjerenje o osposobljenosti za rukovoditelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja prema posebnim propisima

- Uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima

- Prema članku 106. podstavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Ponude  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj“  u roku od 8 dana od dana objave natječaja

Kandidati uz ponudu prilažu: životopis, presliku svjedodžbe o završenoj školi,   uvjerenje o nekažnjavanju ( ne stariju od 60 dana ), dokaz o državljanstvu, dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovoditelja centralnog grijanja (važeći za 2016. godinu ) i elektronički ispis staža

Probni rad u trajanju od dva mjeseca .

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Napomena: Izabrani kandidat dužan je obaviti liječnički pregled prema odredbama Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama Škole 31.10.2016. godine

KLASA:     110-01/16-01/7

URBROJ:  2170-55-01-16-3

                                                                                  Ravnateljica škole

                                                                      (mr.sc. Ana Anić Opašić)

_____________________________________________________________________

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,          26. listopada    2016.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,NN 86/09., NN 92./10., NN 105./2010., 90./2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136./2014. i 152./2014.), OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

 

                                               N A T J E Č A J

                                      za popunu radih  mjesta

 

UČITELJA FIZIKE        –  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno
UČITELJA TEHNIČKE KULTURE – na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,NN 86/09., NN 92./10., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. i 152./2014.)

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju , dokaz o državljanstvu,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dva mjeseca  

Probni rad dva mjeseca.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj“  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 26.10.2016. godine

 

KLASA:      110-01/16-01/6

URBROj:    2170-55-01-16-3

                                                                             Ravnateljica škole:

                                                                         mr.sc. Ana Anić Opašić

______________________________________________________________

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :                 08877510898

U  Rijeci,          26. listopada    2016.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,NN 86/09., NN 92./10., NN 105./2010., 90./2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136./2014. i 152./2014.), OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

 

                                               N A T J E Č A J

                                      za popunu radog mjesta

 

UČITELJA INFORMATIKE        –  na određeno nepuno radno vrijeme od 13 sati tjedno do 30.lipnja 2017. godine

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,NN 86/09., NN 92./10., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. i 152./2014.)

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju , dokaz o državljanstvu,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dva mjeseca

Probni rad dva mjeseca.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj“  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole  26.10.2016. godine

 

KLASA:      110-01/16-01/12

URBROj:    2170-55-01-16-3

                                                                             Ravnateljica škole:

                                                                          mr.sc. Ana Anić Opašić

________________________________________________________

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,         11. listopada  2016.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,NN 86/09., NN 92./10., NN 105./2010., 90./2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136./2014. i 152./2014.), OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

                               N A T J E Č A J

                                  za radno mjesto

 

UČITELJA  POVIJESTI     –  na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,NN 86/09., NN 92./10., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. i 152./2014.)

Kandidati uz prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju ,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dva mjeseca

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj“  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 11. listopada 2016.godine

KLASA:      110-01/16-01/4

URBROj:    2170-55-01-16-4

                                                             Ravnateljica škole:                                                      

                                                       mr.sc. Ana Anić Opašić 

______________________________________________________________________

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,          11. listopada    2016.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,NN 86/09., NN 92./10., 105/2010. , 90/2011., 16/2012. , NN 94./13., NN 136./2014. i 152./2014.),), Osnovna škola  Eugen Kumičić Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

                                      N A T J E Č A J

                                    za radno mjesto  

 

KUĆNOG MAJSTORA   – na  određeno puno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja

 

UVJETI: -

- Srednja stručna sprema

- Prema članku 106. podstavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Ponude za natječaj treba poslati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja. Kandidati uz ponudu prilažu: životopis,

presliku svjedodžbe o završenoj školi,   uvjerenje o nekažnjavanju ( ne stariju od 60 dana ) i elektronički ispis staža

Probni rad u trajanju od dva mjeseca .

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama Škole 11.10.2016. godine

KLASA: 110-01/16-01/8

URBROj: 2170-55-01-16-3

 

                                                                  Ravnateljica škole

 

                                                                (mr.sc. Ana Anić Opašić)

______________________________________________________________

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,          11. listopada    2016.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,NN 86/09., NN 92./10., NN 105./2010., 90./2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136./2014. i 152./2014.), OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

                               N A T J E Č A J

                                  za radno mjesto

 

DEFEKTOLOGA – SOCIJALNOG PEDAGOGA       –  na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,NN 86/09., NN 92./10., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. i 152./2014.)

Kandidati uz prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju ,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj“  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 11.10.2016. godine

 

KLASA:      110-01/16-01/7

URBROj:    2170-55-01-16-3

 

                                                     Ravnateljica škole

                                                      

                                                     mr.sc. Ana Anić Opašić

___________________________________________________________________________

 

preskoči na navigaciju